Artikelschrijven
Image default
Verbouwen

Leg het COVID-19vrij werken ook vast in de RI&E aldus de Inspectie van SZW

Het is voor niemand geheel onbekend dat de Coronacrisis die eind 2019 maar voornamelijk in 2020 is losgebarsten veel invloed heeft gehad op de algehele samenleving. Door deze nieuwe situatie is coronaproof werken ook belangrijk worden voor het jaarplan van bedrijven en organisaties. Denk alleen al aan de horeca die een lange sluiting hebben gehad. COVID-19 is ook onderdeel van een gezonde werkomgeving en moet daardoor dus worden meegenomen in de inventarisatie voor de RI&E aldus Inspectie van SZW. Dit uiteraard naast de bestaande indicatoren als psychosociale arbeidsbelasting, risico op incidenten en ongevallen en bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen die ook onderdeel zijn van de RI&E.

Mark Kuipers, de inspecteur van SZW verwoord het volgende:

“Hoe het jaar 2021 eruit gaat zien is in veel opzichten onbekend. Wat we wel weten, is dat het virus ingrijpende gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt en daarmee voor het werkterrein en de werkwijze van de Inspectie SZW. We zien risico’s op besmetting tijdens het werk en op overbelasting in sectoren waar de druk toeneemt. Ook zijn er nieuwe risico’s door thuiswerken, zoals verstoring van de balans tussen werk en privé.”

Risico Inventarisatie en Evaluatie & COVID-19

In 2020 is er een tijdelijke wet van ‘maatregelen rond COVID-19’ beschikbaar gekomen. Hierdoor krijgt de inspectie van SZW diverse instrumenten om te kunnen handhaven op deze maatregelen. Indien werkgevers met opzet nalatig zijn om de nodige maatregelen, zoals de 1,5 meter maatregel te negeren, kan eventueel sluiting zelfs mogelijk zijn. Het is belangrijk om een actiematig plan te ontwikkelen om COVID-19 op de werkvloer te voorkomen bij werkgevers voor de werknemers. Benoem de maatregelen ook zeker in de digitale RI&E van de organisatie om zo een goede vastlegging te garanderen.

Inspectie SZW en haar doelen voor de komende periode

De inspectie van de SZW hebben doelen geformuleerd en deze doelen hebben de volgende uitgangspunten:

> Goed en veilig omgaan met onveilige en ongezonde situaties op het werk en achterhaal de hoofdoorzaak waarbij een passende en effectieve methode wordt ontwikkeld

> Leer van de arbeidsongevallen en klachten uit het verleden over gevaarlijke en ongezonde situaties. Doe ook onderzoek naar de oorzaken hiervan.

> Laat werkgevers en werknemers bewuster worden omtrent de gevolgen en gevaren van onveilig werken en ongezond werken

> Doe een interventie bij betrokken partijen om zo het algehele proces in kaart te brengen. 

Zorg voor een goede RI&E door gebruik te maken van een Arbo Systeem.

https://www.raatwerk.nl/contact/