Artikelschrijven
Image default
Woningen

De 4 key positie tot een succesvolle vastgoedinvestering!

Tegenwoordig kunnen we pleit van ongehoorde interesten op bankrekeningen, maar ook van heel aantrekkelijke rentevoeten op hypotheekkredieten. Vastgoed is dus het enige aannemelijke alternatief voor uw spaargeld, al moet je natuurlijk wel voor de juiste investering kiezen…

Dit zijn de vier key positie tot een succesvolle vastgoedinvestering…

A. Huurpotentieel van het goed

Met andere woorden, zal ik beschermd een huurder vind voor dit type van apartement op deze locatie? Hoe beter uw aangekochte vermogen aansluit bij het volume van de goederenhandel, hoe groter uiteraard het succesboek van uw vastgoedinvestering. Het is ook vitaal om de juiste klanten aan te spreken voor uw vastgoed : professionals, traditionele klanten, studenten, kaderleden van multinationals… een goede kennen van de huurmarkt is essentieel om een juiste beoordeling te lepelen van het type van kandidaat-huurders en hun verwachtingen op het vlak van locatie, begroting, afwerking enzovoort.

B. Huuropbrengst

Stel een economisch plan op, op voetbeen van een redelijke schatting van uw huurinkomsten en vergeet niet de onvermijdelijke kosten af te reizen : onroerende voorheffing, onderhoudswerken, eigenaarsverzekering, in verhuurbare staat brengen ( rekenen circa 10 % van de huuropbrengst voor deze uitgave ) en tot slot de honoraria van de vastgoedmakelaar en/of de intendant van uw eigendom.

C. Waardevermeerdering

De huuropbrengst is gewoonlijk proportioneel aan de kwaliteit van de locatie van het goed. Naargelang uw ambities kunt u drie types van locaties beraadslagen : locatie «goede familievader» :

U koopt een vastgoed in een vorm die evenwichtig is, zowel op maatschappelijk als op urbanistisch vlak. U kent onmiddellijk de parameters en rekent erop dat die situatie in de komende jaren niet zal veranderen. Uw waardevermeerdering zal vooruitstrevend zijn, in overeenstemming met de gemiddelde stijgingen op de handel.

«voorspellende» locatie:
U investeert in een wijk waarvan u denkt dat die een ‘boom’ zal doormaken met een toenemende voorstel naar vastgoed. In elke stad waar de voorstel naar vastgoed stijgt, werden en worden nog projecten gelanceerd in uitscheiden die enkele jaren geleden nog over het hoofdeinde gezien werden. U kunt dan hopen dat uw waardevermeerdering de hoogte in schiet door dit groeipotentieel te fotokopixebren … of minder goed doen als uw verwachtingen niet worden ingelost.

«prestige» locatie:
U koopt een bezitting op een toplocatie waarbij u niet rekent op een heel aanlokkelijk rendement ( dat schommelt tussen 2 en 3 % ), maar wel op een waardevermeerdering op termijn, gezien de goede ligging en het begrensd aanbod. Een begrensd aanbod leidt immermeer tot een enorme verzoekschrift en dus vooruitzichten op een meer dan gemiddelde waardevermeerdering, maar ook met een groter risico wegens de beperktere formaat van de beoogde markt.

D. Uw vastgoed moderniseren

Van bij het start moet u rekening vasthouden met één van de essentiële parameters van een succesvolle verhuur : u moet een bezit van goede kwaliteit aanbieden. Uw kandidaat-huurder kiest uw appartement op criterium dat u een fijn goed aanbiedt versus een correcte prijs. Vergeet nimmermeer dat de afwisseling van een woonplaats voornamelijk berust op emotionele en niet op rationele criteria. Uw vastgoed moet dus een emotionele meerwaarde uitstralen, een specifieke charme, een frisheid, kortom, het moet een plek zijn waar de kandidaat-huurder en zijn familie zich goed zou voelen. Vergeet niet dat u als eigenaar alle belang hebt bij een langdurige en stabiele ratio met uw huurder. Verplichtingen opleggen aan uw huurder is een ding, hem een aangename en motiverende woonplaats overhandigen is iets anders…

https://be.propenda.com/keyword/een-slaapkamer-appartement.html