Blog

Home / ADD en ADHD – alternatieve medicijnen voor stimulerende medicatie als Ritalin (Methylfenidaat)

ADD en ADHD – alternatieve medicijnen voor stimulerende medicatie als Ritalin (Methylfenidaat)

Date : mei 15, 2017 Category : Gezondheid
Author:

Men weet in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet altijd tenvolle goed wat ADD en ADHD inhoudt en evenmin weet men alles van de geneesmiddelen die voor deze aandoeningen worden voorgeschreven. Wat we wel weten is dat ADHD het meest als diagnose gesteld wordt voor psychiatrische problemen bij kinderen, en veel ouders zoeken naar alternatieve medicijnen ten gevolge van de druk die door leerkrachten en scholen op hen wordt uitgeoefend om een oplossing te vinden voor het gedrag van hun kind. Daarnaast zoeken Drug Rehalitatie programma’s en Centra voor eetstoornissen naar alternatieven voor medicijnen voor hun tiener- en volwassen klanten, die problemen hebben betreffende concentratie en impulsiviteit, beide problemen die ook veel voorkomen bij verslaafde mensen.

Tot op heden zijn er geen laboratoriumonderzoeken in gebruik om de diagnose van ADD en ADHD te stellen. Vragenlijsten, checklists en testen waarbij de prestatie gemeten wordt zoals TOVA (test betreffende aandachtsvariabelen) , Conners ADHD schaal, BASC (een gedragsonderzoeksysteem voor kinderen) en ACTeRS profiel voor jongens, worden gebruikt om de diagnose van ADD en ADHD te stellen en stimulerende medicatie voor te schrijven zoals Ritalin, Adderall, Dexedrine, Strattera, Concerta, Modafinil, Atomoxetine en Metadate. Omdat de “Physicians’ Desk Reference” waarschuwt tegen het gebruik van Ritalin voor kinderen onder de zes , zijn bezorgde ouders op zoek naar alternatieve medicijnen voor hun jonge kinderen. Volwassenen die ADD en ADHD hebben, en tevens een geschiedenis van drugsverslaving, alcoholisme of eetstoornissen hebben, worden eveneens gewaarschuwd tegen het gebruik van Ritalin en Adderfall omdat deze zorgen voor effecten die vergelijkbaar zijn met het gebruik van cocaïne. Adderall is eigenlijk een nieuwe naam voor een geneesmiddel dat oorspronkelijk bekend stond als Obetrol, en dat ontwikkeld werd voor dieetcontrole. Het is dan ook te begrijpen dat Centra voor behandeling van eetstoornissen liever een alternatief middel hebben voor hun cliënten die ADD en ADHD hebben.

Neurofeedback, ook wel bekend als EEG biofeedback, is tegenover de medicatie een alternatief dat evidence-based is, en dat met succes gebruikt werd om ADD en ADHD bij kinderen en volwassenen te verbeteren. Er zijn veel studies gemaakt over de efficiëntie van de neurofeedback, waaronder een studie waarbij fysische veranderingen in de hersenen werden aangetoond, zowel voor als na fMRI scans. Een van de vele voordelen van neurofeedback is dat dikwijls de verbeteringen op het vlak van focus, aandacht, doelgerichtheid en vermindering van het impulsieve permanent zijn. Dit is omdat de hersenen eigenlijk leren hoe deze opdrachten uit te voeren tegenover het feit dat ze in een staat van verhoogde opwinding gebracht worden door het gebruik van geneesmiddelen.

Voor meer informatie en studies omtrent neurofeedback voor ADD en ADHD, ga naar:http://neurofeedbackdefined.com

Om een organisatie of persoon te vinden die u kan helpen met neurofeedback, ga naar: http://neurofeedbackproviders.com

Bill Scott is een Board Certified Neurotherapeut en instructeur, die als een EEG Biofeedback deskundige op Discovery Science bekend staat, vijf keer doceerde aan de American Psychiatric Association,en als voornaamste onderzoeker aan de Amerikaanse” Association for the advancement of Science” een UCLA studie voorlegde die de efficiëntie aantoonde van het gebruik van de neurofeedback om ADD bij volwassenen te verbeteren.

 

 

 

http://modafinil-kopen.nl

Comments are closed.

© Copyright 2017.