Artikelschrijven
Image default
Dienstverlening

Voordelen van inzet van verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden zijn:

Veiligheid rondom de werkzaamheden wordt vergroot voor medewerkers en verkeersdeelnemers. Te denken valt hierbij bijv. aan het beveiligen van in- en uitritten van bouwplaatsen of het begeleiden van voertuigen om werkzaamheden heen;
De doorstroming wordt geoptimaliseerd. Veelal ingewikkelde situaties lenen zich niet voor een tijdelijke VRI of andere materiële oplossingen. Verkeersregelaars leveren het benodigde maatwerk waardoor verkeersoverlast tot een minimum wordt beperkt;
Door het vorderen van werkzaamheden is er veelal dagelijkse, soms zelfs meerdere malen op een dag, aanpassingen op de verkeersstromen nodig, hierdoor is flexibiliteit benodigd. Een verkeersregelaars is maximaal flexibel en daardoor uitermate geschikt in verkeerssituaties waarbij ad-hoc aanpassingen gedaan moeten worden.agvs verkeersregelaar levert verkeersregelaars door heel Nederland tegen gunstige tarieven inclusief alle toeslagen en reiskosten. Dus nooit een verrassing achteraf.
http://www.agvs.nl